Gör upplevelsen mer minnesvärd

Att hålla i en konferens innebär att man ska skapa en miljö som optimerar deltagarnas möjlighet att ta del av det som konferensen är satt att uträtta. Skapa kontakter, lära sig nya system, lösa envetna problem inom företaget. För allt detta behövs avkoppling, kreativt flöde och god stämning. För att uppnå detta som konferensanordnare bör man därför försätta deltagarna i miljöer som de inte är vana vid, men blir stimulerade av. Att imponera och överraska är bra metoder. Och även om det inte låter så, så är faktiskt ställdon något som kan hjälpa dig med detta. Faktum är att ett elektriskt ställdon är en utmärkt produkt av Litex AB som kan hjälpa dig med detta.

Hur elektriska ställdon gör skillnadLitex kan Ställdon

Linjära ställdon är kort och gott en apparat som omvandlar en motors roterande rörelse till en linjär rörelse. Om det dessutom är elektriska ställdon kan de göra detta väldigt tyst. Resultatet är att du kan få överraskande och fantasikittlande rörelser i en lokal som man inte förväntat sig. Ställdon har använts mycket inom film och dyrare teaterproduktioner just för att uppnå oväntade effekter. Det samma kan du uppnå som arrangör för en konferens. Om en föreläsare ber om att få tillgång till en storbildsskärm, som hen kan koppla sin laptop till, och denna ljudlöst och diskret stiger upp från golvet – så kommer deltagarna att räta sig upp i stolarna lite extra och invänta vad som komma skall.

Kreativitet föder kreativitet

Kort och gott: en konferens kräver ofta kreativt tänkande av sina deltagare, och det bästa sättet att få igång kreativt tänkande är att utsättas för kreativt tänkande. Ofta har man tagit in föreläsare som presenterar nya sätt att se på saker och ting – så att deltagarna ska inspireras att se på sina egna situationer på nya sätt. En lokal som är utrustad med olika kreativa och inspirerande lösningar, baserade på ställdon, hjälper i denna ambition.

Förslag på hur en konferenslokal kan ”pimpas” med ställdon:

• En föreläsare syns dåligt då denne är kort. Hela scenen höjs 30 cm.
• I pausen höjs en sektion av golvet vid sidan av lokalen upp och avslöjar ett bord med färdiga kakor, kaffe, frukt med mera. Utan att föreläsningen har blivit avbruten av att borden ställts i ordning.