Fyra sätt som mötesbokning lyfter din konferens på

Mötesbokning är ett relativt nytt fenomen, i den form som den har idag. Vi går hela tiden mot specialisering, där man väljer ut sin nisch och blir riktigt bra på den. Detta skiljer sig från förr då en företagare skulle vara bra på det mesta. Sedan dess har vi börjat outsourca det vi inte är så bra på – eller inte tycker är så kul – för att fokusera på vår spetskunskap. Mötesbokning är ett ypperligt exempel på detta, där din försäljning kan gynnas av att någon annan ”värmer upp” kunderna och bokar ett möte. Besök Concito Consulting på www.motesbokning.concito.consulting för att läsa allt om hur det går till.

Hur du använder mötesbokning på bästa sätt som konferensarrangörLedande möten

Det intressanta för dig som konferensarrangör är att du kan använda dig av fenomenet ”mötesbokning” från två olika håll. Dels kan du använda mötesbokning för att skapa intresse för dina konferenser och på det sätt generera fler deltagare. MEN du kan också låta mötesbokning vara en programpunkt under en konferens, och lära deltagarna hur de kan dra nytta av detta smidiga sätt att generera kunder och försäljning.

De fyra bästa sätten

Det finns givetvis flera sätt att använda mötesbokning i samband med en konferens, men här kommer fyra bra sätt:

Anlita en mötesbokare, som Concito Consulting, för att dra ihop deltagare till ditt event.
Anlita en mötesbokare för att få tag på rätt föreläsare till dina event. Både deltagare och föreläsare kan behöva en viss grad övertalning. Deltagarna så de är villiga att betala mer och föreläsaren så denne motiveras att ta mindre betalt, för att sammanhanget engagerar så mycket.
Ta chansen att göra mötesbokning till en programpunkt under en konferens för exempelvis egna företagare. Innan man har förstått potentialen med specialister på att ”mjuka upp” kunder, så kan man inte riktigt greppa alla möjligheter det leder till.
Gör en analys om dina kunder. Företag som Concito Consulting skapar grundliga analyser innan de börjar jobba. Detta innebär att du inte bara får tillgång till vänligt inställda presumtiva kunder, utan får även intressant och givande information om dem.

Ta dessa fyra chanser att ge dig själv ett försprång före dina konkurrenter.