Fiasko på företagseventet

Något oväntat inträffade nyligen då ett av de större detaljhandelsföretagen höll sitt årliga möte för personalen på huvudkontoret. Genom smart användning av marknadsföring och så kallad native advertising hade man lyckats öka företagets försäljning med tre hundra procent under en tvåveckorsperiod kring Påsk. Bland annat var det vanligtvis lågsäljande artiklar som kvastar och hucklen som svarade för lejonparten av uppgången.  Framgången skulle uppmärksammas och för att illustrera försäljningsökningen visuellt klev företagets VD upp på en lastpall som först höjdes en, sedan två och slutligen tre meter upp i luften – där den också genast fastnade. Lastpallen förblev låst och mötet fick ställas in. Vid närmare undersökning visade det sig att ett av lyftpelarens ställdon stigit ur. Hade det gått att undvika problemet? Vi på Litex, som är experter på just detta, skulle uppmuntra företaget, liksom alla andra som behöver köpa ställdon, att kontakta oss för mer information om ställdon.

Vad är ställdon?Litex Ställdon

För gemene man är det kanske inte helt självklart vad ett ställdon är. Enkelt beskrivet kan sägas att ett ställdon är en mekanism som omvandlar en signal till en mekanisk rörelse och alltså används för att styra ett mekaniskt system. När ställdonet tar emot en signal – i form av till exempel elektrisk energi – omvandlar den signalen till en mekanisk rörelse. Bland annat kan ställdon användas till att öppna och stänga ventiler, kontrollera lyftpelarna för höj- och sänkbara möbler eller styra komplexa rörelser som utförs av större maskiner. Ställdon är alltså viktiga delar av vårt moderna samhälle fast vi inte alltid tänker på att de finns där.

Flera typer av ställdon

Vi på Litex är experter på linjära ställdon och elektriska ställdon. Linjära ställdon omvandlar rotationen hos en motor till en linjär rörelse, vilket är brukbart inom flera branscher som kräver automatiserade processer med hög precision. Elektriska ställdon används för att förvandla motorns roterande kraft till rörelser av olika slag. För såväl elektriska som linjära ställdon erbjuder vi produkter av ett antal fabrikat, till exempel:

  • ADE-Werk GmbH
  • MecVel OGNIBENE
  • DYNAX

Gemensamt för alla ställdon vi säljer är den höga kvaliteten. Många av ställdonen är i hög grad underhållsfria och står sig väl under årens lopp. Den som vill lägga en beställning eller få mer information är välkommen att kontakta oss på Litex – när det gäller ställdon räcker minsta signal för att vi ska sätta fart.