Att träna och delegera medarbetare

delegera medarbetare

Att arrangera en företagskonferens eller en mässa innebär extremt mycket jobb, och ett minutiöst detaljplanerande.

Ett av de största misstagen som arrangörer ofta begår är att ta hand om all denna huvudvärk på egen hand. På detta sätt låser de upp sig i många flaskhalsar och på ett oundvikligt sätt leder detta till misstag som kan förhindras genom delegering av en betrodd extra hjälpande hand.

Några exempel på arbetsroller som ditt företag kan överväga att fylla är (förstås beroende på skala och storlek på företagskonferensen):

  • Koordinator som assisterar de medarbetare som befinner sig ute på fältet på konferensen. Koordinatorn skall se till att alla baser täcks.
  • Koordinator som ser till att eventuella föreläsare/talare har allt de behöver för att kunna bidra med sitt material (i synnerhet att de infinner sig i rätt rum vid korrekt tidpunkt)
  • Audio/video-kunniga som ser till att ljud och bild fungerar smärtfritt under hela konferensen.

Delegera efter yrkesbakgrunder för maximalt resultat

medarbetareDessa assisterande medarbetare kommer att arbeta effektivast om de får exakt de roller som deras yrkesbakgrunder svarar upp mot. Du måste därför vara tydlig med informationen när det gäller deras arbetsbeskrivningar. Kastar du bara in dem i en arbetsmix och hoppas att de lär sig av sammanhanget är det sämsta du kan göra. Tar du däremot tiden i förväg att bistå med den nödvändiga grundträningen kommer du spara både tid och få ut maximalt av din medarbetare samtidigt som konferensdeltagarna blir nöjda. Medan större och starkare etablerade konferenser måste och bör erbjuda formell träning, räcker det med att mindre konferenser innehålla skriftlig dokumentation för de assisterande medarbetarna.

Förhållningspolicy för medarbetare

”Vår konferens har aldrig haft några rapporterade problem. Våra konferensdeltagare är respektfulla vuxna människor. En förhållningspolicy skulle knappast vara till hjälp.” Citatet skulle förvisso kunna vara sant, men sanningen är att det i praktiken alltid finns en minoritet på konferensen som kommer ha en historia att berätta om diskriminering eller obehagliga upplevelser under en företagskonferens. Eftersom problemen kanske inte har rapporterats tidigare finns ingen ursäkt att inte skydda mot dessa i framtiden för att vara övertygad om fortsätta positiva upplevelser för samtliga konferensdeltagare. En förhållningspolicy (Code of Conduct) är en försäkringspolicy och ett offentligt uttalande som arrangören gör för att sätta grunden för värderingarna för hela deltagarcommunityn som skyddar rättigheterna att delta i konferensen utan att någon känner sig kränkt eller bli utsatt för trakasserier.